OUTSOURCING

Outsourcing –  se vyznačuje primárně vytěsněním aktivit, které nejsou hlavním předmětem činnosti zákazníka a tím umožní zásadní orientaci na vlastní činnost a získání významnější pozice na svém trhu. umožňuje delegovat provoz a rozvoj informačních systémů nebo jejich částí na externího poskytovatele, přesně stanoví parametry poskytovaných služeb i formu jejich měření a kontroly. Tyto pravidla jsou definována ve smlouvě o úrovni poskytovaných služeb SLA (Service Level Agreement). Hlavním cílem je snížení nákladů na provoz IT a bezstarostný chod společnosti z hlediska informačního systému. 

Outsourcing – představuje přenesení specifikovaných potřeb klienta na externí poskytovatele těchto služeb. Společnost Amity International  se zásadně orientuje na danou problematiku a dokáže ji nabídnout odborněji a levněji než klient sám prostřednictvím vlastních zdrojů. Mnohokrát si zákazník neuvědomí, že je nutné vynaložit nejen přímé náklady na interního zaměstnance, ale také ho vyškolit, získat zkušenosti v praxi, získat kontakty u dodavatelů pro řešení potíží atd.., to vše Vám Amity International nabízí. 

ČINNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH SLA JSOU NAPŘÍKLAD:

  • Monitoring bezpečnostních prvků 

  • Monitoring serverové struktury 

  • Vzdálená podpora koncových stanic 

  • Úplný Outsourcing – převzetí kompletní IT infrastruktury klienta do našich rukou 

  • 24 hodinový dohled nad určenými prvky IT infrastruktury 

  • Tiskový Outsourcing – dodávky spotřebních materiálů a údržba zařízení nebo jejich poskytnutí