EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Váš starý či nepotřebný HW a elektroniku zlikvidujeme ekologicky dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. O likvidaci jsou následně vyhotoveny certifikáty od ISO až do úrovně NBÚ – přísně tajné.

Váš starý či nepotřebný HW a elektroniku zlikvidujeme ekologicky dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. O likvidaci jsou následně vyhotoveny certifikáty od ISO až do úrovně NBÚ – přísně tajné.

BEZPEČNÁ LIKVIDACE DAT

Máte na svých datových nosičích informace běžného či security charakteru, které potřebujete rychle, efektivně, a dle příslušných bezpečnostních norem bezpečně zlikvidovat bez možnosti jakéhokoli znovuobnovení?

Nabízíme tyto formy likvidace:

  • Mechanická / chemická likvidace

  • Výmaz v magnetické peci

Datové nosiče jsou vyzvedávány kdekoli v ČR. V případě potřeby je přítomen certifikovaný bezpečnostní pracovník či ozbrojený transport. Likvidace probíhá dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. O likvidaci jsou následně vyhotoveny certifikáty od ISO až do úrovně NBÚ – přísně tajné. Předat můžeme i kompletní záznamy z bezpečnostních kamer dokladující průběh likvidace.